Laufa vill smaka på vår lunch när vi har paus under en långtur